Life Time Healing (trauma behandeling)

Life Time Healing is een behandelmethode voor dieren die er op gericht is emotionele blokkades, die zijn ontstaan als gevolg van stress, onverwachte gebeurtenissen en emotionele overbelasting, te helpen verwerken. Door het opheffen van emotionele blokkades zal het dier zich ontspannen. Het zal zich weer dier gaan voelen omdat oude krachten terugkomen. Dit kan zich uiten in een dier dat zich vrijer, vrolijker en rustiger voelt. Ook zal het contact tussen verzorger en dier hierdoor vernieuwd en versterkt worden.

Stress en emotionele overbelasting zijn een verzamelnaam voor heel veel verschillende situaties die een dier kan (hebben) ervaren. Hieronder vallen fysieke en mentale trauma’s door opsluiting, mishandeling, verwaarlozing, een ongeluk, aangevallen zijn door een ander dier, verlies van een verzorger, verlies van een ander dier (maatje), een stressvolle situatie van de verzorger, patronen overgenomen van een ander dier en de invloed van straling (elektrosmog).

Behandelmethode

Life Time Healing is opgebouwd vanuit de gedachte dat het leven van een dier uit periodes bestaat: verleden, heden en toekomst. De eerste stap bij deze behandelmethode is derhalve om de verschillende periodes die een dier heeft doorgemaakt in kaart te brengen. Dit gebeurt door een inventarisatie te maken, samen met de verzorger van het dier. Vervolgens wordt met het dier (telepatisch) gecommuniceerd, op basis van een foto van het dier. Op basis hiervan worden de te onderscheiden periodes in het leven van het dier tot nu toe beschreven. Vervolgens wordt per onderscheiden periode een healingsessie gedaan met het dier.

Wilt u meer weten over Life Time Healing en of het iets zou kunnen zijn voor uw dier? Neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact met mij op.